از سال 1388 که پا به دنیای کافه و قهوه گذاشتیم تا به امروز هدفمان تنها یک چیز بوده است: دوستی. در طی همه‌ی این سال‌ها آگاه یا ناخودآگاه به دنبال این مضمون گشته‌ایم.
حالا؛ امکان، همانطور که از معنی‌ش پیداست فرصتی است برای پیدا کردن دوستان جدید به بهانه‌ی قهوه. بهانه‌ای که خانواده قهوه‌ی امکان، آن را عاشقانه دوست دارند و سعی در اشتراک آن با بقیه دارند.